Voor u als inlener van personeel van Detasafe B.V. Uitzendbureau is het van belang te weten dat Detasafe B.V bepaalde risico’s zijn afgedekt omdat Detasafe B.V. VCU gecertificeerd, NEN 4400-1 gecertificeerd en SNA gekeurd is en beschikt over een G-Rekening.


Immers, wanneer u personeel inleent van een uitzendbureau krijgt u te maken met diverse aspecten van het inlenerschap, zoals de aansprakelijkheid als werkgever, de inlenersaansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, identiteitscontrole etc..

Het uitzendbureau betaalt het loon aan de uitzendkracht en doet afdrachten loonheffingen (loonbelasting en sociale premies) en BTW. Zou een uitzendbureau niet aan de fiscale verplichtingen voldoen, dan zou u als inlener van personeel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor afdrachten loonheffingen en BTW. Dit is de inlenersaansprakelijkheid.


Deze aansprakelijkheid kunt u op verschillende manieren beperken door bijvoorbeeld het betaalgedrag van het uitzendbureau aan de belastingdienst te checken door aan het uitzendbureau een verklaring te vragen van goed betalingsgedrag van de belastingdienst, door een deel van het aan het uitzendbureau te betalen factuurbedrag op de G-rekening van het uitzendbureau te storten en door zaken te doen met een uitzendbureau dat het NEN 4400-1 certificaat bezit en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.


Deze risico’s zijn dus afgedekt als u personeel van Detasafe B.V. inleent.